Kanji: 山

Hungarian translation: Judit Simon
Original (English) text by Ponte Ryuurui (品天龍涙)

1. Jelentés:

hegy, valamint: tetőpont, csúcspont, elmélet, feltevés; bűnper

figure_1_kanji etymology_yama

1. ábra. A 山 írásjegy különböző változatai: csontírás

2. Olvasat:

 • Kunyomi (訓読み): やま
 • Onyomi (音読み):サン, セン
 • Japanese names: さ, やの, やん
 • Chinese reading: shān

3. Etimológia

A 山 írásjegy a 象形文字 (しょうけいもじ, shōkeimoji), vagyis a képírásból kialakult írásjegyek csoportjába tartozik. Egy, a földből magasba törő hegy képét ábrázolja.

A 山 írásjegy hangzása, valamint másodlagos jelentései sok szállal kapcsolódnak az ősi kínai mítoszokhoz. Az “Egyszerű írásjegyek magyarázata és összetett írásjegyek elemzése” (說文解字, pinyin: Shūowén Jiězì) című, i. sz. 2. századból származó műben, melyet Xu Shen (許慎, Xǔ Shèn, kb. i. sz. 58 – kb. i. sz. 147), a Han dinasztia (漢朝, i. e. 206 – i. sz. 220 ) idején élt nyelvész állított össze, a következőket olvashatjuk: 宣也。謂能宣散氣、生萬物也。(pinyin: Xuān yě. Wèinéng xuān sǎnqì, shēng wànwù yě.) E mondat jelentése nehezen ragadható meg; tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a 山 írásjegy jelentése “kinyilatkoztatás”; mikor Isten a természet erőinek hangján, azaz a felhőkön és a belőlük földre hulló, éltető esőn keresztül szólal meg.

figure_2_kanji etymology_yama

2. ábra . A 山. Írásjegy nagy pecsétírással (大篆, だいてん, daiten) írt változatai

A Qing dinasztia (清朝, pinyin: Qīng cháo, i.sz. 1644 – 1912.) idején élt tudós, Duan Yucai (段玉裁, Duàn Yùcái, i. sz. 1735 – 1815) “Megjegyzések az Egyszerű írásjegyek magyarázata és összetett írásjegyek elemzésé-hez” (説文解字注, pinyin: shūo wén jiě zì zhù) című könyvében azt olvashatjuk, hogy a 山 és a 宣 (pinyin: xuān, i.e. “kinyilvánít”, “kihirdet”) hasonló hangzású írásjegyek, rímelnek egymással, mivel mindkettőnek a jelentése hasonló: Isten-hez , valamint Isten szavainak természeti jelenségekben (pl. felhők, eső) való manifesztálódásához kapcsolódnak. A kínai írásjegyekkel írt versekben előszeretettel használnak ilyen, hangzás-hasonlóságon alapuló rímeket (畳韻, じょういん, jōin). Ezt az elméletet támasztja alá a “Shi ming” (釈名, pinyin: Shì míng), egy késő-Han dinasztia-kori, nyelvészettel foglalkozó könyv is, mely úgy fogalmaz, hogy a 山 írásjegy jelentése azonos, és ( hangzása alapján) rímel is a 產 (pinyin: chǎn, i.e. “reprodukál”, “életet ad”) írásjeggyel.

Az ókori Kínában az a hit élt, hogy a hegyek szülik a felhőket és az ég mozgása is tőlük ered. Ennek a hitvilágnak köszönhetöen a hegyek gyakran központi szerepet kaptak az esőimákban. A “kinyilatkoztatás” jelentés pedig valószínűleg egy allegória: az istenek szavai eső formájában hullanak alá a földre, válaszként az emberek imáira . Ha zivatar idején egy fenséges hegyvonulat látványában gyönyörködünk, mi magunk is meghallhatjuk a mennydörgés isteni hangjait.

figure_3_kanji etymology_yama

3. ábra . A 山 írásjegy hivatali írással (隷書, れいしょ, reisho) írt képe

Ha megnézzük a tűz írásjegyének 火 (ひ, hi, i.e. “tűz”) etimológiájáról szóló cikket, és összehasonlítjuk a két írásjegy csontírásos (甲骨文, こうこつぶん, kōkotsubun) változatát, szembetűnő hasonlóságot fedezhetünk fel. Mindkét írásjegy – bár etimológiájuk különböző – a képírásból származik.

4. A 山 írásjegy különféle történelmi változatai

1. ábra. a 山 írásjegy csontírással írt változatai (甲骨文, こうこつぶん, kōkotsubun, i.e. kb.1600 – i.e. 800 )

figure_4_kanji etymology_yama

4. ábra. A 山 írásjegy történeti fejlődését, változását követő ív rövid megszakításával most négy olyan változatát szeretném bemutatni, melyeket ugyanazon kalligráfus készített.

2. ábra. A 山 írásjegy nagy pecsétírással (大篆, だいてん, daiten) írt változatai. A bal oldali írásjegyek kinbun (金文, きんぶん, i.e. “szöveg fémen”) írással íródtak. Mindegyik írás Wu Dacheng (呉大澂, pinyin: Wú Dàchéng, i. sz. 1835 – 1902), a Qing dinasztia (清朝, pinyin: Qīng cháo, i. sz. 1644 – 1912 ) ideje alatt élt híres pecsétírás- szakértő és kalligráfus munkája.

3. ábra. A 山 írásjegy hivatali írással (隷書, れいしょ, reisho) írt képe. Ez a dörzsölt tus technikával készült alkotás a Shi xia song (西狹頌pinyin: Shī xiá sòng) nevű faragott kőről származik, amelyet a késői Han dinasztia (漢朝, i. e. 206 – i. sz. 220 ) idején, i. sz. 171-ben állítottak. A Shi xia song-ot tartják az egyik legmegfelelőbb mintának a hivatali írás rinsho-jához(臨書, りんしょ, i.e. “mesterművek másolása [tanulmányozása]”)

4. ábra. A 山 írásjegy történeti fejlődését, változását követő ív rövid megszakításával most négy olyan változatát szeretném bemutatni, melyeket ugyanazon kalligráfus készített.
A legfelső folyóírással (行書, ぎょうしょ, gyōsho) készült, a többi három pedig fűírással (草書, そうしょ, sōsho). Figyeljük meg a vonássorend módosulását a fűírással készült változatokban. Dörzsölt tus munkák Wang Duo (王鐸, pinyin: Wáng Duó, i. sz.1592 – 1652 ), a késői Ming (明朝, pinyin: Míng cháo, i. sz. 1368 – 1644 ) dinasztia végén, és a korai Qing (清朝, pinyin: Qīng cháo, i. sz. 1644 – 1912) dinasztia elején élt kalligráfus alkotásai közül.

figure_5_kanji etymology_yama

5. ábra. A 山 írásjegy dörzsölt tus technikával, minta – írással (楷書, かいしょ, kaisho) készült

5. ábra. A 山 írásjegy dörzsölt tus technikával, minta – írással (楷書, かいしょ, kaisho) készült változata, mely a költő és kalligráfus Xue Yao műve (薛曜, pinyin: Xuē Yào, születésének és halálának éve ismeretlen, bár tudjuk, hogy az i. sz.7. század végén és az i. sz. 8. század elején alkotott). A kalligráfia a Xiari you shicong shi (夏日游石淙詩, pinyin: Xiàrì yóu shícóng shī) című munkából származik, a korai Tang dinasztia (唐朝, 618 – 907) idejéből.

5. Hasznos kifejezések:

 • 火山 (かざん, kazan) – vulkán
 • 富士山 (ふじさん, Fuji san) – Fuji hegy
 • 山門 (さんもん, sanmon) – templom főbejárata
 • 山羊 (やぎ, yagi) – hegyi kecske
 • 沢山 (たくさん, takusan) – sok, számos
Posted in

Judit Simon

Judit Simon is a translator of articles into Hungarian for the Beyond Calligraphy team. She is currently studying Japanese calligraphy in Budapest under the guidance of Niko Shodou. Her passions include languages and art. She is also deeply interested in Buddhist philosophy and enjoys studying related texts such as The Pali Canon. She holds a degree in English and Hungarian linguistics and World literature and has worked as a high school teacher and librarian.

1 Comment

 1. SirAbacus on 11/02/2012 at 04:56

  Nagyon érdekes cikk. Köszönet a szerzőnek és a fordítónak a színvonalas magyar fordításért.

Leave a Comment