Sumi-e slikarstvo iz perspektive tradicionalno-akademski školovanog europskog umjetnika

figure_2_sumi-e_from_the_perspective_of_a_traditional_academically-trained_european_artist

"To nije jednostavno usvajanje znanja, nego promjena u biću." J.M.W.Turner Ono što najviše poštujem unutar sumi-e slikarstva je njegova priroda kontrasta, opozicije, vizualno-morfološke tenzije koja teče tijekom njegove primjene. Lako je uočiti vezu, nerazdruživu vezu, prema univerzalnom i osnovnom simbolizmu, najbolje izraženom u čuvenom Yin-Yang simbolu i njegovim varijantama iz drugih kultura: Davidove zvijezde Židova, sumerskog istokračnog križa i drugima. Ako razmišljamo na taj način, … [Read more...]