Buddhism

Ink Traces of the Wandering Dragon Spirit

By Ponte Ryūrui / 21/01/2012 /

The art of ink painting (墨絵, すみえ, sumi-e), being a discipline native to Far Eastern cultures (mainly China and Japan), is rather exotic in Poland, my

Read More

Ślady Tuszu Wędrującej Duszy Smoka

By Ponte Ryūrui / 21/01/2012 /

Sztuka malowania tuszem (墨絵, すみえ, sumi-e) wywodząca się z kultur dalekiego wschodu (głównie Chin i Japonii) jest w Polsce raczej egzotyczna, zwłaszcza dla

Read More